Szerződő felek:

GrandSoft Kft. (4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14.) mint Szolgáltató,

valamint a mindenkori regisztrált Felhasználó, mint Szerződő.


1. A szolgáltatás tárgya:

A Szolgáltató hírlevél küldésére alkalmas internetalapú rendszert bocsát a Szerződő rendelkezésére e honlapon bemutatott körülmények szerint.

A honlapon bemutatott hírlevélküldő rendszer (továbbiakban Rendszer) a Szerződő számára előfizetéses alapon áll rendelkezésre. A Szerződő a Rendszert hírlevelek küldésére, kapcsolatépítésre, meglévő ügyfelek informálására használhatja fel. A Szolgáltató a Rendszer működtetéséhez szükséges információkat a Szerződő számára hozzáférhetővé teszi, egy működési leírásnak nevezett digitális dokumentumban.


2. A szolgáltatás költsége

A szolgáltatás költségét a mindenkori díjtáblázat tartalmazza, mely elérhető ide kattintva.


3. Adatkezelés:

A Szolgáltató a Szerződő adatait és a Szerződő által gyűjtött bizalmas adatokat, e-mailcímeket nem használja fel saját üzleti céljaira. A Szerződő adatait csak kapcsolattartásra használja fel, az üzleti kapcsolat esetleges megszűnése esetén a Szerződő adatait a Rendszer törli.

A Szolgáltató a Szerződő adatait és a Szerződő által gyűjtött bizalmas adatokat, e-mailcímeket egyéb célokra digitálisan nem tárolja.

A Szerződő a Rendszert és annak funkcióit saját felelősségére használja, az esetleges adatvesztésekből adódó anyagi vagy immateriális károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


4. A Szolgáltató ellenőrzési joga és a szolgáltatás megvonása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás során a Szerződő általi használat jellegéről meggyőződni és amennyiben spamgyanús tevékenységet észlel (levélszemét küldésének gyanúja), úgy a szolgáltatást indoklással vagy indoklás nélkül, véglegesen vagy ideiglenesen felfüggeszteni.

Spamgyanús esetben a szolgáltatás megvonása vagy felfüggesztése miatt a Szerződő részéről a Szolgáltató nem vonható anyagi felelősségre a vélt vagy valós károk miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy adott esetben valamely levelezési tevékenység spamgyanús-e vagy sem.


5. Technikai szolgáltatás

A Szolgáltató 99%-os műszaki rendelkezésreállást biztosít a Szerződő részére. Technikai-műszaki problémák esetén illetve "vis major" körülmények miatti leállás esetén a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget vélt vagy valós károkért.


6. Egyéb feltételek

A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen üzletszabályzat megváltoztatására. A szolgáltatás csak jelen üzletszabályzat elfogadása esetén lehetséges. A regisztráció alkalmával a Rendszer rákérdez az üzletszabályzat elfogadására és a regisztráció csak az elfogadás után jöhet létre. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a Szerződő elfogadta a fenti feltételeket és azokkal egyetért.


7. Adatvédelem

A Szolgáltató, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

A Szolgáltató a regisztrált felhasználók adatait szolgáltatásának teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a törvényben előírt esetek jelentenek.